Skip to content

www.nowgoal.info

Từ Chối Trách Nhiệm:

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này ("www.nowgoal.info"), bạn được coi là chấp nhận các điều khoản sau đây:

1. Trong việc chuẩn bị của trang web này, Nowgoal.info (Nowgoal Livescore) nỗ lực để cung cấp các thông tin mới nhất, chính xác và rõ ràng cho công chúng. Tuy nhiên, lỗi do sơ xuất trong thông tin có thể xảy ra.

Đặc biệt nhưng không giới hạn bất cứ điều gì ở đây, trang web không chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm (dù sai lầm cá nhân, hợp đồng hay không) cho bất kỳ tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc thiệt hại phát sinh từ bất kỳ sự thiếu chính xác, thiếu sót hoặc lỗi đánh máy mà có thể được chứa trong trang web này.

Đó là người sử dụng có trách nhiệm xác minh thông tin trên Nowgoal.info (Nowgoal Livescore) trước khi dựa vào nó. Nowgoal.info (Nowgoal Livescore) có quyền sửa đổi, hoặc cập nhật thông tin trong trang web này mà không cần thông báo trước.

Các trang web cũng không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời hoặc cho mục đích của thông tin chứa trong trang web này. Nếu bạn có nghi ngờ về nội dung, có thắc mắc về các thông tin cung cấp ở đây, lỗi thông báo hoặc thiếu sót, hoặc tin rằng những thông tin trong trang web này có thể được trình bày một cách rõ ràng hơn, vui lòng truy cập trang này và gửi ý kiến ​​của bạn và / hoặc góp ý cho chúng tôi.

2. Các bên thứ ba có thể tuyên truyền các sản phẩm hoặc dịch vụ của họ thông qua trang web. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác của thông tin công khai của họ.

Vì vậy, chúng tôi sẽ không tham gia vào việc kinh doanh giữa bạn và bên thứ ba. Nowgoal.info (Nowgoal Livescore) sẽ không có khả năng chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất gây ra.

Trách nhiệm người sử dụng:

Truy cập và sử dụng trang web này và các nội dung trong tài liệu này là nguy cơ của người sử dụng. Cả Nowgoal.info (Nowgoal Livescore) bất kỳ bên tham gia tạo, sản xuất chuyển goap trang web này không chịu trách nhiệm cho bất cứ trực tiếp, ngẫu nhiên, gián tiếp, thiệt hại trực tiếp khó khăn hay bất cứ tổn hại nào phát sinh bên ngoài truy cập, sử dụng hay không thể sử dụng trang web này hay bất cứ khác siêu liên kết website hay bất cứ lỗi hay thiếu sót trong nội dung của chúng.
Mọi câu hỏi, ý kiến ​​hoặc quan tâm bạn có thể liên hệ với chúng tôi.